Виктория Гопко

Three poems by Ukrainian poet Viktoria Gopko, translated in Dutch by Katya Belinchenko.

#1

Ты спросишь, что самое ценное?
И я  отвечу -  свобода!
Не та, которая между границами,
а та, которая внутри.
Которая не зависит от смены времени года, которая светит ярко,
даже когда погасли все фонари.

Ты спросишь, что самое ценное?
И я отвечу - открытость!
Быть, как ребёнок, открытым
и не бояться других.
Да, я прекрасно знаю,
нас учили быть скрытыми.
Но ты можешь попробовать,
хотя бы, в кругу своих.

Ты спросишь, что самое ценное?
И я отвечу - любовь!
Потому,  что она побеждает всегда,
даже когда вокруг перекосы.
Потому, что у нас с тобой
одинаково красная течёт кровь.
Потому, что любовь отвечает
на все вопросы!#2

Поменялись ценности, мой друг.
Даже не менялись, провалились.
Сразу видно, кто здесь враг, кто друг.
Кто отдельно, ну а с кем сроднились.

Поменялись правила игры.
Только жизнь теперь в приоритете.
И не просят больше здесь взаймы.
Уступают женщинам и детям.

Пафос нынче - просто моветон.
Все сравнялись под одну линейку.
И богат сегодня только тот,
У кого есть суп и телогрейка.

Поменялись правила, мой друг.
Короля в отстой, а  пешки в дамки. 
Разорвался вдруг порочный круг.
Разошлись по швам былые рамки.

И никто не выйдет прежним из игры.
Слишком много брошено на кон. Возвращаться некуда, увы.
Время перейти нам рубикон.

Поменялись взгляды и глаза.
Смотрят нынче не в лицо, а прямо в душу.
И от правды никуда не спрятаться,
Истина вылазит вся наружу.

Поменялись ценности, мой друг.
Никому не спрятаться за маской.
Разорвался вдруг порочный круг.
Время написать новую сказку.#3

Научи меня любить без разбора.
Научи не видеть плохого в людях.
Быть пустым к чужим разговорам.
И не думать о том, что будет.

Научи жить с открытым сердцем.
И в глаза смотреть всем открыто.
Научи не быть лицемером.
Честным быть, быть правдивым.

Научи во всем Бога видеть.
В каждом теле, птице, травинке.
Научи других не обидеть.
Чтоб не жить опять по старинке.

Пусть глаза мои будут небом,
Отражающим только солнце.
Сердце пусть мое будет светом,
Безграничным , как дно колодца.

Чтоб ни разу рука не дрогнула,
Отдавая другому счастье.
Чтоб остался я преисполненным,
Отдавая любовь в одночасье.

Чтобы каждый миг был наполнен
Благодарностью и заботой.
Чтобы каждое свое дело
не считал бы нудной работой.

Научи меня жить разумно
Открой сердце мое для мира
Научи меня жить безумно
Быть кристальным,  как будто лира.


VERTALINGEN DOOR KATYA BELICHENKO-DE GRAAF

#1

Je vraagt, wat is het meest waardevolle?
En ik zal antwoorden - vrijheid!
Niet die buiten de grenzen,
maar degene die erin binnen grenzen ligt,
Die niet afhangt van de verandering van de seizoenen, 
maar helder schijnt, zelfs toen alle lichten uitgingen.

Je vraagt, wat is het meest waardevolle?
En ik zal antwoorden - openheid!
Zijn als een kind, open
en niet bang te zijn voor anderen.
Ja, dat weet ik heel goed.
ons werd geleerd om verborgen te zijn.
Maar je kunt het proberen,
althans in eigen kring.

Je vraagt, wat is het meest waardevolle?
En ik zal antwoorden - liefde!
Omdat ze altijd wint,
ook als er aardverschuivingen zijn.
Omdat door jou en mij
hetzelfde rode bloed stroomt.
Omdat liefde reageert
op alle vragen!


#2

Waarden zijn veranderd, mijn vriend. 
Ze veranderden niet eens, ze faalden. 
Het is meteen duidelijk wie hier de vijand is, wie vriend. 
Wie verder weg, maar met wie je toch verwant bent. 

De spelregels zijn veranderd. 
Alleen het leven is nu een prioriteit. 
Mensen vragen niet meer om iets te lenen 
Voor vrouwen en kinderen wordt plaats gemaakt. 

Pathos is nu enkel slechte smaak. 
Iedereen gemeten langs dezelfde maat 
En rijk is vandaag alleen degene 
die soep en een dikke jas heeft. 

De regels zijn veranderd, mijn vriend. 
De koning staat mat, maar de pionnen worden dammen. 
Plotseling brak een vicieuze cirkel. 
De oudere lijsten vielen bij de naden uit elkaar. 

En niemand zal hetzelfde uit het spel komen. 
Er staat te veel op het spel. Er is helaas geen weg meer terug. 
Het is tijd om de Rubicon over te steken. 

Mijn ideeën en ogen zijn veranderd. 
Nu kijken ze niet in het gezicht, maar direct in de ziel. 
En er is geen verbergen voor de waarheid, 
de Waarheid zal naar buiten komen. 

Waarden zijn veranderd, mijn vriend. 
Niemand kan zich verschuilen achter een masker. 
Plotseling brak er een vicieuze cirkel. 
Tijd om een nieuw sprookje te schrijven.


#3

Leer me om zonder onderscheid lief te hebben.
Leer me het slechte in mensen niet te zien.
Wees leeg voor andermans gesprekken.
En niet na te denken over wat er gaat gebeuren.

Leer leven met een open hart.
En om iedereen in de ogen te kijken.
Leer geen hypocriet te zijn.
Om eerlijk te zijn, waarheidsgetrouw te zijn.

Leer God in alles te zien.
In elk lichaam, vogel, grasspriet.
Leer anderen om niet te beledigen.
Niet om weer op de ouderwetse manier te leven.

Laat mijn ogen hemels zijn,
Alleen de zon weerkaatsen.
Moge mijn hart een licht zijn,
Grenzeloos als de bodem van een put.

Opdat mijn hand niet een keer zal trillen,
Geluk gevend aan een ander.
Opdat ik vol mag blijven,
Tegelijk liefde gevend.

Om elk moment te vullen
Met dankbaarheid en zorg.
Opdat ieder zijn eigen ding 
geen vervelende klus zal vinden.

Leer me verstandig te leven
Open mijn hart voor de wereld
Leer me om waanzinnig te leven
Om kristalhelder te klinken, als een lier