SPECTRUM is verschenen, een verzameling gedichten van Martin Kageling. Met deze publicatie heeft een bijzonder verborgen oeuvre eindelijk het licht gezien. Yes The Void publiceert het titelgedicht. (Ontwerp omslag: Ricco van Nierop).

SPECTRUM

Het zand voelt klam en slierten zilte wieren
blijven achter waar de vloed is afgedropen.
Hier is de kiel nu onverwrikbaar vastgelopen.
We hebben ons aan dek verzameld met de dieren.

Daarna gaan we aan wal om het te vieren.
Offerrook stijgt in het ijle ochtendlicht.
Zij staart omhoog, een glans op haar gezicht.
De wereld strekt zich uit in bergen en rivieren.

Als de dieren zich over het veld verspreiden
om weer te gaan grazen, jagen, paren met elkaar
– alsof niets hun doen en laten heeft verstoord –,

blijven wij hier om te zien hoe leven gloort.
Ik zie, als ik mijn blik even losmaak van haar,
hoe zich het spectrum buigt over ons beiden.
UIT: Martin Kageling: SPECTRUM. 
De bundel is te bestellen via yesthevoid@gmail.com.
Advertisement