20190710_105226

Hans Janssen, Amphilon.

Te zien tijdens de tentoonstelling ‘Menselijk, al te menselijk. Tragiek en vreugde, religie en cultuur’, 10 januari-19 april 2020 in het Musiom – huis voor hedendaagse kunst, Amersfoort.

De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan het gelijknamige boek van Friedrich Nietschze uit 1878. Het was zijn eerste aforismenboek en het keerpunt in zijn filosofisch denken. Hiermee keerde hij de oudheid de rug toe en omhelsde de verlichting en de toekomst. Een aforisme is een kort commentaar op de menselijkheid en daagt uit om te denken. Wat Nietschze deed met woorden, doen Saskia Pfaeltzer, Albert Niemeyer en Hans Janssen met beelden. Ieder van hen heeft een individuele kijk op de menselijkheid; als collage van gedachten, cultuuruiting van de verschijningsvorm of gestileerde vorm. Allen zijn gedreven door zorg om de mens, diens menselijkheid en cultuur en de betekenis van zijn leven. Tragiek en vreugde, religie en cultuur en de esthetische uitdrukking hiervan.