Bij Uitgeverij Hollands Diep verschijnt volgende week Het woedeboek, de debuutbundel van Roelof ten Napel (1993). Yes The Void publiceert drie gedichten voor. De bundel wordt op 1 november gepresenteerd in de Utrechtse Boekenbar. Meer info hier. (Foto © Jan Reinier van der Vliet).

 

psalm (ik zal een snelle getuige zijn)

het nageslacht staat hijgend op de drempel
en wil van je weten
waarom je deed wat je deed.

ze hebben de lichamen gezien, en het bloed is
in hun ogen getrokken.
ze hebben redenen gehoord.

dit is je zonde: dat je ook zult doen
waar je geen weet van hebt. dat je gevolgen je altijd nog
zullen ontstijgen – geen god die ze bewaart.

dit is je zonde: dat je zieke, hongerende lichaam leeft
van goedheid die het nooit genoeg weet
terug te geven.

je zonde is dat je in leven blijft ten koste van
alles, en jij jezelf
maar niet weet weg te nemen.

 

gebed (slotgebed)

vader,
die in het verborgene is,
die in het verborgene ziet –
vergeldt het mij dan
in het opene.

ik was vermoeid en belast,
maar toonde het niet – mijn hoofd gezalfd,
mijn gezicht gewassen. ik ben vermoeid
en ik toon het niet. mijn gezicht
is gewassen en gedroogd.

maar u kunt zien
in het heilige en het heilige heilige –
de nacht is een licht om u heen.
waar iemand vlucht,
daar is uw naam.

u vormt alles uit het laagste van de aarde,
stof tot stof, habel habalim
en het vervliegt, het raakt van alle tijd ontdaan.
het gezicht van de wereld is voorbijgegaan,
mijn handel jaagt naar wind.

neem dan nu het juk van mijn rug.
mijn keel is ontstoken, laat mij
zwijgen. ik heb een ziel
aan de aarde kleven – maak me een vreemde
en neem me hem af.

 

magnolia

een haast dode boom
gebaart ons de wind —

wat het zichtbare zichtbaar maakt
moet zelf wel
onopgemerkt blijven,

zoals jij, jij blijft

een litteken,
naalden gestoken in aarde,
het gras dat weefsel
met zich meetrekt —
ik haal je weer

los, zal je zelf wel
ontbinden,

en op je romp
weef ik
een wolfskop

Advertisements